info@sevtapalkan.com.tr 0533 353 50 00 Kadın Doğum Uzmanı
Tüp Bebek
Tüp Bebek

Doğal yöntemler ile çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu tüp bebek tedavisi günümüzde yaygın olarak kullanılan kısırlık tedavilerindendir. Tüp bebek, uzun süredir çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu en etkili üreme tekniğidir. Üreme yöntemlerinden biri olan tüp bebek tedavisi anne adayından alınan yumurtaların toplanması ve baba adayından sperm hücrelerinin alınması ardından laboratuvar ortamında döllenmenin gerçekleşmesi işlemidir. Tüp bebek tedavisinde laboratuvar ortamında döllenen yumurtalar rahme yerleştirilmektedir.

Tüp Bebek Tedavisi Nedir?

Doğal yöntemlerle hamilelik gerçekleşmediği durumlarda tüp bebek tedavisine başvurulur. İnsanlar tarafından çeşitli sebeplere dayanarak tüp bebek tedavisi talep edilmektedir. Yaşlılık, bazı anlaşılamayan kısırlıklar, aşırı kilolu olmak gibi etkenler çiftleri tüp bebek tedavisine yönlendirebilir. Ek olarak erkeklerde sperm miktarı azlığına da çocuk sahibi olma konusunda sorun teşkil edebilir. Kadınlarda ise enfeksiyon ve benzeri cinsel sağlık sorunlarından kaynaklı doğal yollarla döllenme gerçekleşemeyebilir. Bu durumda çocuk sahibi olmak isteyen hastalara tüp bebek tedavisi uygulanır.   

Tüp Bebek

Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

Tüp bebek tedavisi ülkemizde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Kadınlarda 45 yaşına kadar tüp bebek tedavisi yapılabilir. İleri yaştaki hastalara uygulanan tüp bebek tedavisinde başarı oranı genç yaştaki hastalara göre daha düşüktür. Tüp bebek denemesinin genel olarak 3 kez yapılması önerilmektedir. Tedavi, kısır olan kişilerde, yumurtalık rezervlerinde düşüklük olması durumunda, sperm sayı ve kalitelerinde bozukluk olması durumunda uygulanmaktadır.

Birtakım fizyolojik durumlara bağlı olarak da kişiler yapay döllenme yöntemlerine başvurmaktadır. Kadınlarda döllenmeyi sağlayan alan olan tüp zarar görebilir. Olası tıkanmalar sonucunda ise döllenmede sıkıntılar yaşanmaktadır. Kadınlarda hormon takibi sırasında yumurtlama düşük seviyelerde izlenebilir. Rahim bölgesinde görülen bazı oluşumlar gebeliğe engel olabilir. Sebebi anlaşılmayan kısırlıklar ve erkeklerde sperm üretiminin yavaşlamasından kaynaklanabilir. Son olarak kadın veya erkekte görülen kalıtsal sebepler sonucunda tüp bebek tedavisine başvurulmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları

Tüp bebek tedavisinin ilk aşamasında çiftlere tedavi süreci ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Çiftlerin öyküsü dinlenerek gerçekte böyle bir tedavi sürecine ihtiyaç duyulup duyulmadığı araştırılır. Çift ile yapılan görüşme sonrasında yumurtalıkların uyarılması gerçekleştirilir. Anne adayına yumurta geliştirici iğne tedavisi yapılır. Yumurtaların belli bir büyüklüğe ulaşması sonrası çatlamalarını sağlayacak iğne yapılır ve yumurta toplama süreci gerçekleştirilir. Yumurtaların toplanması sonrası döllenme işlemi gerçekleştirilir. Laboratuvar ortamında toplanan yumurta ve spermler döllenir. Döllenen yumurtaların gelişimi sonrası kaliteli embriyo seçilir. Tüp bebek tedavisindeki son aşama ise embriyonun transfer edilmesidir. Embriyo transfer işleminin sağlanması ardından 12 gün sonra gebelik testi yapılır.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarı

Tüp bebek tedavisinde başarı süresini etkileyen faktörler arasında yaşın büyük önemi vardır. Tüp bebek tedavisi için 35 yaşını doldurmamış bireylerde ve yumurtalık rezerv miktarı doğrultusunda başarı şans oranı %40 – %45 aralığında gerçekleşmektedir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte tedavinin başarı oranında da azalma ortaya çıkar. 

Geçmiş doğum sayısı da tedavinin başarılı olma ihtimalini değiştirmektedir. Daha önce doğum yapmayan kadınlarda tüp bebek ile gebelik oluşma durumu daha olasıdır. Nedeni belli olmayan kısırlık ve cinsel sağlığı riske sokan diğer faktörler olumsuz yönde etkilemektedir. Sigara, alkol kullanımı da gebelik ihtimalini olumsuz anlamda etkilemektedir. Bazı hastalıklara yönelik ilaç tedavileri ve aşırı kilolu olmak yapay döllenme tekniği olan tüp bebek tedavisini olumsuz etkilemektedir.

Sağlıklı bir hamilelik süreci ve doğum için doğru tekniklerin kullanılması önemlidir. Tedavi, tıbbi koşullara uygun ve kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman doktorların gözetiminde ilerlemelidir. Tüp bebek tedavisi ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

blank
blank