info@sevtapalkan.com.tr 0533 353 50 00 Kadın Doğum Uzmanı
İdrar Kaçırma
İdrar Kaçırma

Hemen hemen her yaş grubunda ortaya çıkan idrar kaçırmaya etki eden çeşitli faktörler bulunmaktadır. İdrar kaçırma erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülmektedir. İdrar kaçırma durumu kontrol edilemeyen ve istemsiz olarak idrarın tutulamaması durumudur. İdrar kaçırma tıp dilinde üriner inkontinans olarak bilinmektedir. İdrar kaçırma tedavi edilmediği durumlarda kişinin sosyal hayatını etkileyerek psikolojik sorunlara ya da daha ciddi sağlık problemlerine sebep olabilmektedir.

İdrar Kaçırma

Yetişkinlerde İdrar Kaçırma

Günümüzde birçok insanı etkileyen idrar kaçırma problemi çocuklar kadar yetişkinlerde de rastlanılan bir durumdur. Erkeklere göre kadınlarda idrar kaçırma durumu daha sık görülmektedir. Ayrıca yaşlılarda idrar kaçırma rahatsızlığı yaygın olarak görülmektedir. İdrar kaçırmanın tek nedeni yaşlılık değildir. Bazı hastalıklar, ilaç kullanımı da idrar kaçırmaya etki edebilmektedir. Günümüzde idrar kaçırma türleri farklı belirtiler ve tedavilere göre şekillenmektedir.

Stres tipi idrar kaçırma: Stres anında öksürme, hapşırma gibi karın için basıncı artıran hareketlerden dolayı istemsiz olarak idrar kaçırılmaktadır.

Sıkışma tipi idrar kaçırma: Aniden gelen şiddetli tuvalete gitme ihtiyacının gerçekleşmemesi durumunda istemsiz olarak idrar kaçırmadır.

Karışık tip idrar kaçırma: Hem stres hem de sıkışma tipi idrar kaçırma bir anda görülmektedir.

Taşma tipi idrar kaçırma: Mesane kapasitesinin dolmasına rağmen idrar sıkışıklığının hissedilememesi ve mesaneye fazla gelen idrarın sızıntı şeklinde istemsiz olarak kaçırılmasıdır.

İdrar Kaçırmanın Nedenleri Nelerdir?

İdrar kaçırmaya neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Çeşitli ilaçlar, enfeksiyonlar, ilerleyen yaş ya da hastalıklar nedeniyle idrarı tutama sonucu idrar kaçırma ortaya çıkabilir. İdrar kaçırmaya etki eden risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir;

  • İlerleyen yaş,
  • İdrar torbasının sarkması,
  • Genetik faktörler,
  • Şeker hastalığı,
  • Menopoz,
  • Depresyona karşı alınan ilaçlar,
  • Vajinal enfeksiyonlar da idrar kaçırmanın nedenleri arasında yer almaktadır.
İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma Belirtileri

İdrarın istemsiz olarak damla damla veya aniden sızması idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. İdrar kaçırma belirtileri arasında; idrar yapamamak, idrar yaparken ağrı hissetmek, sık idrara çıkma isteği, sıklıkla mesane enfeksiyonlarının görülmesi gibi belirtiler idrar kaçırma semptomları arasında yer almaktadır.

İdrar Kaçırma Nasıl Teşhis Edilmektedir?

Özellikle fazla doğum yapmış kadınlarda idrar kaçırma sorununa daha sık rastlanılmaktadır. Ancak farklı sebeplere bağlı olarak hiç doğum yapmayan kadınlarda da idrar kaçırma problemine rastlamak mümkündür. İdrar kaçırmanın teşhisi için öncelikli olarak kadın doğum hekimi tarafından hastanın öyküsü dinlenmektedir. Hastanın idrar kaçırma sıklığının öğrenilmesi ardından çeşitli kan ve idrar tahlilleri yapılmaktadır. Yapılan tetkikler sonrasında tedavi sürecine başlanır.

İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar kaçırma tedavisinde öncelikli olarak idrar kaçırmaya neden olan durum belirlenmeli ve buna göre tedavi gerçekleştirilmelidir. İdrar tutamama durumlarında hastalığın nedenine bağlı olarak ilaç tedavisi uygulanabilir. İdrar kaçırma durumu mesane sarkması gibi nedenlerden dolayı gerçekleşiyorsa hekimin uygun görmesi halinde cerrahi tedavi yöntemlerine de başvurulmaktadır. İdrar kaçırma tedavisi için hastaya mesane eğitimi de verilebilir.

blank
blank